Čtenářská dílna

V úterý 3. 5. se naši prvňáčci a šesťáci zúčastnili čtenářských dílen, které si pro ně ve školní čítárně připravila paní Petra Schwarzová Žallmannová. Děti se zaujetím poslouchaly předčítání knížek a diskutovaly o myšlenkách, které v sobě vybrané příběhy ukrývaly.