Další termín sběru druhotných surovin

… plastových víček, hliníku a papíru je v úterý 30. 5. 2017 mezi 7.15 a 8. hod.