Devítka v SÚRAO

28.2.2017 se žáci 9. třídy zúčastnili programu v informačním centru SÚRAO. SÚRAO je Správa úložišť radioaktivních odpadů. Deváťáci viděli zajímavou prezentaci o radioaktivních úložištích. Když byli aktivní, mohli vyhrát drobné ceny. Celý program byl velmi poučný a zajímavý.