Informace k úvodním třídním schůzkám

Třídní schůzky se konají ve čtvrtek 9. září 2021:

17,00 – 1. až 4. ročník + V. B

17,30 – 6. až 9. ročník + V. A

 

Informace k hygienickým pravidlům. Citace ze stránek: FAQ COVID-19 – edu.cz

Třídní schůzky

· Třídní schůzky jsou svým charakterem posuzovány jako veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní apod. a řídí se tedy podle bodu 13 mimořádného opatření, ze kterého vyplývá především toto

· V případě, že se třídních schůzek najednou (v jedné místnosti) účastní více než 20 osob, je nezbytné, aby se tyto osoby prokázaly jedou z podmínek

· Organizátor akce, v tomto případě škola, má pak obecně povinnost kontrolovat splnění podmínek a osobám účastnícím se této akce je stanovena povinnost prokázat se splněním podmínek.

Po celou dobu pobytu ve vnitřních prostorách školy budou mít všichni nasazeny respirátory.