Návštěva dostihového učiliště

Ve čtvrtek 24. 6. žáci IV. B navštívili Střední školu dostihového sportu a jezdectví ve Velké Chuchli.

Byli jsme pozváni a provedeni osobně paní ředitelkou, která nám také dovolila usednout jak na opravdové koně, tak na jezdecký trenažér.

Od ní i od její dcery Hanky a studentek dostihové školy jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací o koních, práci ve stájích i dostizích. Prohlédli jsme si stáje i závodiště. Všichni byli nadšení a mnozí se už cítili být budoucími studenty dostihového učiliště.

Moc děkujeme Vaše 4.B