Pozvánka na schůzi Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle

zve rodiče žákyň a žáků školy na

SCHŮZKU SPOLKU,

 

která se bude konat 17.9. 2019 od 16.30 hodin v nové jídelně školy.

 

 

Program:

– diskuze, náměty k činnosti Spolku

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2018/19

– volba nových členů výboru

 

 

za radu spolku vás zve Hana Lošťáková