Pozvánka na valnou hromadu Spolku rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Charlotty Masarykové Velká Chuchle o.s. zve rodiče žákyň a žáků školy na

VALNOU HROMADU,

která se koná 8. 9. 2016 od 16 hodin v jídelně školy.

Program:

– schválení výše finančního příspěvku

– schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok

– projednání zprávy o činnosti a hospodaření sdružení ve školním roce 2015/16

– volba nových členů výboru

 

 

výbor Spolku rodičů