Schůzka Spolku rodičů

Spolek rodičů při Základní škole Charlotty Masarykové, Praha 5 – Velká Chuchle zve rodiče žákyň a žáků školy na SCHŮZKU SPOLKU, která se bude konat před třídními schůzkami 12.9. 2023 od 16.15 hodin v jídelně školy.

Program:

  • diskuse, náměty k činnosti Spolku
  • volba nových členů výboru
  • schválení výše finančního příspěvku
  • schválení návrhu rozpočtu pro nový školní rok
  • projednání zprávy o činnosti a hospodaření spolku ve školním roce 2022/23

za radu Spolku rodičů vás zve Hana Lošťáková