Setkání patronů a patrončat

Ve středu 25. 1. proběhlo setkání patronů (žáků 7.A) a patrončat (žáků 2.A a 2.B). Cílem návštěvy sedmáků ve třídách druháků bylo seznámit mladší kamarády s poezií. Na legračních básních od Jiřího Žáčka se druháci dozvěděli, co je to verš, rým nebo sloka. V závěru setkání nakreslilo každé patronče za pomoci svého patrona k vybrané básni krásný storybook.

Děti si společnou akci moc užily a už se těší na další.