Spolek rodičů: Přístavba školy – aktuální stav 15. 5. 2018

Vážení rodiče a přátelé Základní školy ve Velké Chuchli, sepsala jsem v bodech aktuální situaci, která je mi známa:

– Podle informací z Věstníku veřejných zakázek dnes v 10 hodin na Městském úřadě mělo proběhnout otevírání obálek s nabídkami od zájemců o přístavbu školy.

– Včera odpoledne jsme za Spolek rodičů umístili ke vchodu do „kontejnerů“ květinovou výzdobu – snad to přežije a udělá radost i někomu dalšímu.

(je zde i volná kapacita, kdyby si zde případně děti chtěly vypěstovat i něco dalšího – dodáme zeminu)

– Na konci dubna započaly práce na přemístění hracího prvku ke stávající družině (přemístění bylo slíbeno v září 2017 s tím, že proběhne co nejdříve).

Do dnešního dne nebyly práce dokončeny. V rámci prací byl proveden také obklad stávající kamenné zdi kamenem – vzhledem k tomu, že se jedná pouze o dočasné hřiště, je to, podle mého názoru, vícepráce finančně, časově i vzhledově úplně zbytečná – navíc si podle dosavadní rychlosti prací nejsem jistá, zda se děti dočkají hřiště před započetím letních prázdnin.

– Zhotovení tabule na fasádě stávajícího objektu bylo připojeno k celkové dodávce firmy, která realizuje přemístění hracího prvku.

– Architektonická studie nového řešení centra obce, která měla být občanům, podle slov pana starosty, představena v 1. půlce ledna, doposud zveřejněna nebyla.

Považuji dosavadní přístup za velmi liknavý. To, že již 9. měsíc tráví děti čas u družiny v takto provizorních podmínkách, je podle mého názoru velká ostuda těch, kteří to mají na starost.

Způsob přípravy realizace dostavby školy ponechávám bez komentáře, fakt, že původní přístavba byla zbořena před 4 lety, myslím hovoří za vše.

Za Vaše případné náměty a připomínky děkuji.

Za Spolek rodičů při ZŠ Velká Chuchle Hana Lošťáková