Termíny zahájení zájmových kroužků ve školním roce 2015/2016

Sportovní kroužek – 17. 9.

Věda nás baví – 5. 10.

Výtvarný kroužek – 7. 10.

Florbal – 23. 9.

Karate – 14. 9.

Keramika – 1. 10.

Angličtina – 25. 9.

Balet – 21. 9.

Dramatický kroužek – 23. 9.

In-line bruslení – 14. 9.

Psaní všemi deseti  – 22. 9.

Šachy – 7. 10.