Týdenní plán 4. A od 18. 12. 2017 – 24. 12. 2018

Plán od 18. 12. – 24. 12. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 67(vzory  rodu ženského a středního )

Pracovní sešit str. 39

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 32, učebnice do  str. 47

Čísla do 1 000 000, římské číslice

PS Čtyřlístek do str. 36

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 24 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 15

Učebnice do str. 31 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 16, 17

 

Učebnice do str. 30 -31 ( zelený sešit )

PS str.  14  ( Referát o lesním zvířeti do 20. 12. )

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko

 

Děkuji rodičům i dětem, kteří přinesli sběr.

18. 12. Vycházka do Prahy, návštěva výstavy v Betlémské kapli a trhů na Staroměstském náměstí. S sebou – 40 Kč na výstavu, teplé oblečení, svačinu, jízdenky, kapesné )

 

19. 12. Předvánoční setkání ( od 16. hodin – vánoční dílnička ve třídě, vystoupení 1. a 6. tříd u vánočního stromu, vánoční výstava, kavárna )

20. 12. Referáty z přírodovědy

21. 12. Kino – Přání k mání ( 100 Kč )

22. 12. Besídka ve třídě ( přinést jeden zabalený dárek pro spolužáka)

Zdobení stromečku v Chuchelském háji  (přinést jablko nebo mrkev )

 

Od 25. 12. 2017  – 7. 1. 2018 Vánoční prázdniny

 

Přeji rodičům a dětem pohodové Vánoce a šťastné vykročení do nového roku 2018.