Týdenní plán 4.A od 9. – 13. 10. 2017

Plán od 9. 10. – 13. 10. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 31

Pracovní sešit str. 18

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

Čítanka –  do str. 33

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 17, učebnice do  str. 24

PS Čtyřlístek do str. 21

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 12 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 9

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 9

 

Učebnice do str. 14 ( zelený sešit )

PS str. 9

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

 

11. 10. Výlet Koněpruské jeskyně ( cena 250 Kč )

Sraz ve třídě, odjezd v 8.00 hod, návrat na oběd.

S sebou svačinu, teplé oblečení, drobné kapesné.

 

V úterý budeme mít přírodovědu místo středy. Přinést zelené sešity.