týdenní plán 5. 12. – 11. 12. 2016

Čj – stále procvičujeme vyjmenovaná slova po B, L, prac. sešit do str.27.

7. 12. zpaměti vyjm. slova po M

Už umíme a stále procvičujeme: slova příbuzná, kořen slova, synonyma, antonyma.

Slovní druhy: podstatná jména a jejich rod, slovesa, přídavná jména

Mat – pomůcky na geometrii: pravoúhlý trojúhelník, pravítko, tužka č.3,

stále procvičujeme písemné sčítání, odčítání, násobilku.

Prv – vztahy mezi lidmi, jak správně reagovat, umím říct ne, vztahy v rodině.

Hv – druhy not a jejich délka, stupnice C dur, rytmus.

Příští týden test – diktát not např.: půlová a1, celá d1….