Týdenní plán od 16. 10 – 20. 10. 2017

Plán od 16. 10. – 20. 10. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 37

Pracovní sešit str. 21

        Zopakovat všechna vyjmenovaná slova a

        pádové otázky. Slovní druhy – zopakovat.

        Zopakovat slovesa – kategorie( osoba, číslo, čas ), skladební dvojice

Čítanka –  do str. 37

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 20, učebnice do  str. 31

PS Čtyřlístek do str. 23

Geometrie – Čtyřlístek do str. 47

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 15 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 10

Učebnice do str. 15 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 10

 

Učebnice do str. 17 ( zelený sešit )

PS str. 10

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Na pondělí přinést věci na Tv. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme na hřiště.

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

ořezané pastelky, kružítko.

 

V pátek 20. 10. Přinést Čtenářský deník – jedna kniha za září.

 

26.10  a 27. 10.  – podzimní prázdniny