Úspěch v obvodním kole Dějepisné olympiády!

Významného úspěchu v obvodním kole Dějepisné olympiády dosáhl v úterý 16. ledna 2024 Jakub Langer z 8. třídy. V soutěžním poli ostatních účastníků – vítězů místních kol ze základních škol a gymnázií Prahy 5 obsadil nakonec vynikající 2. místo. Již 53. ročník této talentové soutěže byl zaměřený na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí – od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“ O tom, že obvodní kolo soutěže mělo tentokrát mimořádně vysokou úroveň, svědčí fakt z výsledkové listiny, že většina účastníků se stala současně úspěšnými řešiteli soutěže. Jakube, gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Tomáš Hromádka