Volby do školské rady

Vážení rodiče,

k 31. 12. 2017 končí tříleté funkční období stávající školské rady. Podle volebního řádu jsem povinna zajistit volby do nové školské rady. Kandidáti do školské rady byli navrženi na třídních schůzkách 12. 9. 2017 a samotné volby proběhnou po skončení třídních schůzek 14. 11. 2017, kdy obdržíte od třídních učitelů hlasovací lístky.

Zakroužkujete dva kandidáty do školské rady a hlasovací lístek vhodíte do volební urny u vchodu do školy v historické budově nebo v nové přístavbě. Volby probíhají jednokolovým způsobem. Po ukončení voleb seznámím všechny nové členy školské rady se zřízením školské rady a jejich zvolením.

 

Kandidátní listina:

  1. Jana Havlíčková Svobodová – dcera Anna ve V. A, syn Lukáš v VIII. A
  2. Adéla Zironi – Tůmová – syn Theodor v I. A
  3. Jana Opatrná – syn Tomáš ve IV. A, dcera Jana v I. A
  4. Martina Preclíková – syn Viktor a dcera Marie ve  III. A, syn Vítek v V. B
  5. Mgr. Martin Melichar – dcera Anežka v VII. tř. a syn Jan v V. B
  6. Petra Krejbichová – dcera Kateřina ve III. B a dcera Eliška ve  II.A

Mgr. Eliška Jančíková

ředitelka školy

 

V Praze dne 19. 10. 2017