Zahájili jsme nový školní rok

Slavnostním setkáním žáků, učitelů a rodičů jsme dnes ráno zahájili nový školní rok 2015/2016. Vedle běžné výuky nás čeká množství mimoškolních akcí a projektů. Během prázdnin byla zbořena „dolní školička“, na jejímž místě by měl být brzy postaven nový školní pavilon. Z prostorových důvodů musely být zrušeny odborné učebny anglického jazyka a výtvarné výchovy, na druhé straně je velkou novinkou rekonstruovaná počítačová učebna vybavená dvaceti počítači a dataprojektorem, která bude vedle informatiky sloužit k výuce jazyků a dalších předmětů. K přání všeho dobrého v novém školním roce žákům, rodičům i učitelům se k paní ředitelce Mgr. Elišce Jančíkové připojil i starosta MČ Praha-Velká Chuchle Stanislav Fresl.