Změna protiepidemických opatření ve školách

 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že podle pokynů MŠMT se od 19. 2. 2022 již nebudou ve školách žákyně/žáci ani zaměstnanci testovat.

Veškeré povinnosti, které plynuly z dosavadních mimořádných opatření, se s účinností od 19. 2. 2022 ruší bez náhrady.

To znamená, že

  • škola již nemá povinnost informovat KHS o pozitivním testu žákyně/žáka a zaměstnance,
  • školy již neposkytují KHS seznamy žákyň/žáků a zaměstnanců jako rizikových kontaktů,
  • školy mohou poskytnout součinnost KHS, nicméně již nejsou oprávněny předávat osobní údaje žákyň a žáků,
  • rodiče/zákonní zástupci/zaměstnanci, žákyně/žáci již nejsou povinni nahlašovat škole pozitivní PCR test.

Nadále platí, že žákyně/žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění se nemůže účastnit vyučování, bude izolován/a a škola bude kontaktovat zákonné zástupce, aby si žákyni/žáka vyzvedli, popřípadě školu opustil/a samostatně po udělení písemného souhlasu rodičů.