2.B Týdenní plán 19.6. – 24.6.2016

Týdenní plán

19.6. – 24.6.2016

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Opakování

 

Matematika

 

Opakování
Prvouka Opakování

 

 

Akce, informace

 

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech – Tímto moc děkuji za sponzorský dar od manželů Stuck, ze kterého uhradím v plné výši dopravu a vstup. Děti nebudou nic doplácet. Současně použiji zbývající prostředky na dárek na konec školního roku.

Ještě jednou děkujeme.

Sraz normálně ve třídě, odjezd autobusu v 8:00 hod. Návrat na oběd. S sebou svačinu, pití, kapesné, popř.pláštěnku.

21.6. – odevzdat vygumované a zalepené učebnice

22.6. – celé dopoledne divadlo Kalich – shlédnutí generálky vyšších ročníků

22.6. – Akademie 2.A, 2.B a taneční kroužek – od 17:00 hod v tělocvičně

24.6. – poslední termín na odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh v Chuchelském háji

29.6. – Bláznivý den – bláznivé sportovní oblečení – soutěže na hřišti u školy

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY