2.B Týdenní plán 28.3. – 1.4.2016

Týdenní plán

 

28.3. – 1.4.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 90 ( Slovní druhy, věta a souvětí, spojky)

Pracovní sešit do str. 18

Čítanka do str. 105

Pracovní sešit do str. 21

 

Matematika

 

Geometrie (přímka, úsečka, měření a porovnávání délek, geometrické tvary a tělesa + procvičování násobilka 2, 3, 4, 5, 6).

Učebnice do str. 11 – násobilka 7

Umět vyjmenovat násobky, umět násobit.

Dělit budeme později!!

+ – do 100

Prvouka Učebnice do str. 51

Pracovní sešit do str. 30

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Na matematiku –  pravítko 20 cm a ořezanou tužku č. 2 !

Připomínám – znovu každodenně kontroluji podpisy ve čtenářském deníku.

29.3. – Ornita – vodní ptáci s ukázkami živých ptáků (vybírám 50,- Kč)

5.4. – Zvířátka pro malé chovatele (vybírám 50,- Kč)