2.B Týdenní plán 30.5. – 3.6.2016

Týdenní plán

 

30.5. – 3.6.2016

 

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk Učebnice do str. 114( párové souhlásky, podstatná jména, slovesa, předložky, spojky)

Pracovní sešit do str. 31 – 32

Čítanka do str. 125

Pracovní sešit č.4 str. 18 – 19

 

Matematika

 

Učebnice do str. 44
Prvouka Učebnice do str. 61

Pracovní sešit do str. 37

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

Děkuji rodičům, kteří přinesli sběr.

Prosím rodiče, kteří by se mohli o prázdninách postarat o naši Bublinku, aby se mi ozvali.

Děkuji.

Změna termínu konzultačních hodin – 31.5. 14,00 – 17,00 hod – náhradní termín konzultačních hodin – vzhledem k tomu, že jsme v případě problémů v kontaktu, nepotřebuji aktuálně nic řešit. Pokud byste měli zájem řešit nějaký problém vy, spojte se se mnou nejlépe telefonicky a domluvíme si čas konzultace. Děkuji.

1.6. – Mezinárodní den dětí – kino Radotín ( vybírám 40,- Kč, „Malý princ“)

6.6. – závěrečná práce z prvouky (adresa, datum narození, lidské tělo, hodiny, společenství vody – živočichové)

7.6. – focení (celotřídní foto + ať si děti rozmyslí, jaké budou chtít skupinky)

8.6. – závěrečná práce z Českého jazyka (diktát, tvrdé a měkké souhlásky, slovní druhy – podstatná jména, slovesa, předložky, spojky, číslovky, citoslovce, slova citově zabarvená, slova nadřazená, slabiky dě, tě, ně…, druhy vět, rýmy, čtení s porozuměním)

9.6. – závěrečná práce z Matematiky (+- do 100, násobení, dělení, sl. Úlohy několikrát více/méně, děda Lesoň)

10.6. – Léto – interaktivní program (vybírám 50,- Kč)

13.6. – kostýmová zkouška na akademii (přinést si převleky)

20.6. – školní výlet – Včelín – Ořech (vybíranou částku upřesním)

22.6. – Akademie – od 17:00 hod v tělocvičně

27.6. – odevzdání učebnic (vygumované, zalepené)

28.6. – Memoriál Jana Haunera – orientační běh

29.6. – Bláznivý den

30.6. – vysvědčení a PRÁZDNINY