3.B Týdenní plán

 

 3.B Týdenní plán 21. – 25. 5. 2018
 

průběžně

ČJ – čtení dle potřeby
Čtenářské deníky vybírám vždy koncem měsíce.
Vyjm. sl. po B, L, M, P, S, V, Z + vyjímky z Ypsiloňáčku
Rozbor vět
(určit slovní druhy, základní skladební dvojice, vypsat podst. jm. a slovesa a určit u nich mluvnické kategorie)M –trénujeme násobilku , dělení, sčítání a odčítání pod sebou trojciferných čísel

PROSÍM,
TRÉNUJTE KAŽDÝ DEN V KRÁTKÝCH INTERVALECH !!!!!!

Dú mají žáci zapsaný v úkolníčku.
Prosím o pravidelnou kontrolu, jelikož tam také zapisujeme různé změny a další informac1e.

ČJ učebnice do  str. 142
prac. sešit do str. 32
vyjmen. slova str. 57
M učebnice do str. 85 (mimo str.72,73)
prac. sešit do str. 30 (mimo 18/1 a 20/ 1,2)
II.díl minutovky do str. – individuálně
Čítanka učebnice do str. 120
prac. sešit do str.19
Prv učebnice do str. 67 +50,51 (mimo 52 – 61)
prac. sešit do str. 33 + 25 (mimo 26 – 31)
Další info

 

V pondělí  28. 5. donést podepsané prohlášení na Švp s potvrzeným prohlášením od lékaře a 100,- Kč na divadlo.

23. 5. výlet Křivoklát – Ekocentrum – s programem

8. 6. Focení

Závěrečné písemné práce budeme psát v týdnu 28. 5. – 1. 6.

11. – 15. 6. – Švp Vlašim

21. 6. Divadlo v Dlouhé – Široký, Bystrozraký, Dlouhý
100,- Kč