Archiv článků za měsíc: Červen 2020

Naši absolventi (2019/2020)

 IX.A

Al-Kaysy Elizabeth, Bareš Albert Pavel, Barešová Judita, Huřtáková Adéla, Janoušová Markéta, Kahoun Daniel, Kolářová Kateřina, Kotásková Natálie, Kotásková Tereza, Kuzník Ota, Maftei Darja, Melicharová Anežka, Pietras Tadeáš, Pinkasová Tereza, Poláková Alžběta, Pospíchalová Lucie, Svoboda Jiří, Šírová Josefína, Vavříková Valerie, Vokurková Antonie

 

PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2019 – 2020

Na základě vyjádření MŠMT ze dne 15. 6. 2020 je možné od 22. 6. 2020 pořádat tradiční akce, které se váží k závěru školního roku,  např. předávání vysvědčení.

 

Bližší informace k předávání vysvědčení na ZŠ Charlotty Masarykové:

  1. Předávání vysvědčení proběhne dne 30. 6. 2020.
  2. Čas a místo:

I. stupeň

Čas: 8.00 – 8.45 hodin, místo: 1. – 4. ročník v kmenových třídách, V. A a V. B – třídy, ve kterých probíhá výuka od 25. 5. 2020.

II. stupeň

Sezení pod pergolou Sezení u jabloně
8,00 – 8,20 VI. A VI. B
8,30 – 8,50 VII. A VII. B
9,00 – 9,20 VIII. A VIII. B
9,30 – 10,00 IX. A

 

  1. Děti, které si pro vysvědčení 30. 6. nepřijdou, si mohou vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy ve dnech 1. – 3. července v čase 8,00 – 12,00 hodin, popřípadě se dohodnout s třídní učitelkou na jiném termínu předání vysvědčení.
  2. Předávání vysvědčení se mohou účastnit všichni žáci, tzn. i ti, kteří se neúčastnili vzdělávacích aktivit.
  3. Nemusí se dodržovat skupiny 15 osob ani neměnnost skupin.
  4. Žáci, kteří se budou účastnit předávání vysvědčení a neúčastní se vzdělávacích aktivit, musí předložit čestné prohlášení (viz příloha).
  5. Stravování bude zajištěno pouze pro žáky, kteří se účastnili vzdělávacích aktivit. Výdej obědů proběhne mezi 11,00 – 12,30.

 

Informace z MŠMT: https://www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci?highlightWords=vysv%C4%9Bd%C4%8Den%C3%AD+2020

Čestné_prohlášení

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

v den vysvědčení tj. úterý 30.6.2020 budou obědy pro Vaše děti v době od 11:00 do 12:30 a provoz školní družiny končí ve 13:00 hodin.

Krásné a pohodové prázdniny Vám přejí vychovatelky ŠD.