Archiv článků za měsíc: Únor 2024

Příběhy našich sousedů – setkání s pamětníkem a filmový workshop

 

Jak jsme vás již informovali, v letošním školním roce probíhá na naší škole ve spolupráci s organizací Post Bellum projekt Příběhy našich sousedů, který podpořila i městská část Praha – Velká Chuchle. Úkolem týmu, který tvoří žáci z 9. ročníku, je zpracovat vzpomínky pamětníka pro rozsáhlou databází zvanou Paměť národa. Žáci mají možnost si vyzkoušet týmovou dokumentaristickou práci – vyhledávat, třídit informace, pořizovat a upravovat fotografie, audiozáznamy, vytvářet videa.

(Pokračování textu…)

Školka na hodinách chemie a přírodopisu

V pátek 16. února jsme na hodině chemie s 9.A přivítali milou návštěvu – děti ze školky, které se přišly podívat, jak to chodí ve škole, konkrétně na hodinách chemie a přírodopisu. Děti si za asistence šikovných deváťáků zkusily spoustu pokusů: vyrobily si vlastní malou sopku, zkusily zhasnout plamen svíčky vyrobeným oxidem uhličitým nebo se pokusily smíchat olej s vodou. Mezitím mohly pomocí několika mikroskopů pozorovat nejrůznější připravené preparáty – od raduly („šnečího jazyka“) až po průřez jedním vláknem ovčí vlny. Deváťáci celou akci fotografovali, na jejich fotky se nyní můžete podívat.

Za chemii V. Kočí a za pomoc děkujeme paní učitelce Kadlecové.

(Pokračování textu…)

Výsledky obvodního kola Zeměpisné olympiády 2023/2024

V obvodním kole 26. ročníku Zeměpisné olympiády byli naši žáci velmi úspěšní. V rámci své věkové kategorie se v rámci Prahy 5 Ondřej Obadal z IX. B umístil na skvělém 2. místě, Antonín Březík ze VII. B a Anika Pelíšková z VI. A shodně na 7. místě. Gratulujeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Ada Hrstková, Tomáš Hromádka

Ať žije trepka!

Žáci 6. ročníku nasbírali před 2 týdny v hodinách přírodopisu bakterie a plísně, které se nacházejí okolo nás. Do připravené živné půdy vložili nashromážděný materiál a čekali, co z něj vyroste. Během čekání měli zadaný dobrovolný domácí úkol: vyrobit senný nálev. Tento týden konečně došlo na den „D“ a hodinu „H“. Pod mikroskopy zkoumali nakultivované bakterie a plísně, ale i paní trepku, prvoka z kmene nálevníků, která se nám usadila v senném nálevu. Pozorujte s námi, co jsme viděli a jestli se opravdu trepka svým tvarem podobá botě, podle které byla pojmenovaná.

Za přírodopis Klára Kadlecová

(Pokračování textu…)

Ekohlídky

Už více než půl roku probíhá na naší škole projekt „Ekohlídky“. Chceme mít okolí naší školy čisté, a tak jednou za týden se vybaví 6členná ekohlídka z jedné třídy 2. stupně rukavicemi a pytli a vyrazí uklidit prostor před školou, a to včetně potoku Vrutice, kam se občas zatoulá něco, co školu zrovna nezdobí. Každá třída drží ekohlídku 14 dní. A funguje to. Od konce února se tato zodpovědnost přenese ze starších žáků na žáky 1. stupně.  Poznáte je podle speciálních ekohlídkových triček.

Za ekologii Klára Kadlecová a Iva Suchomelová

(Pokračování textu…)

Šviháci a házenkáři

Během hodin tělesné výchovy se snažíme našim sportovcům ukázat různé možnosti pohybu, a tak si některé skupiny žáků 2. stupně vyzkoušely skoky přes švihadlo dle youtubového tréninku Švihej. A švihalo to! Následovala házená v modifikované verzi.

Za TV Hrstková a Kadlecová

(Pokračování textu…)

Kroužky v pondělí 19. 2. 2024

V záležitosti konání kroužků v pondělí 19. 2. 2024 se obracejte přímo na jejich lektory. Protože je pan školník místní, bude škola otevřená, a tak je čistě v kompetenci pořadatelů zda kroužek proběhne či ne.

Úprava výuky v pondělí 19. 2. 2024

Vážení rodiče,

vzhledem k pondělní plánované stávce zemědělců a s ohledem na to, že více jak polovina pedagogických i nepedagogických pracovníků do školy dojíždí, přistupujeme po dohodě se zřizovatelem k úpravě pondělní výuky a provozu jídelny i školní družiny. Neradi bychom se dostali do situace, že nebude v našich silách z důvodu nepřítomnosti velkého počtu učitelů zajistit alespoň dohled nad dětmi.

Omezenou pondělní výuku zajistí pedagogičtí pracovníci, kteří se do práce mohou dostat bez potíží pěšky.

Pro 1. – 6. třídy bude výuka probíhat od 8,00 do 12,35 hod., poté budou děti odcházet domů.  V tento den nebude školní družina (včetně ranní) v provozu. Pokud se rozhodne rodič neposlat své dítě do školy, pošle omluvenku přes systém Bakaláři třídní učitelce.

Pro 7. – 9. třídy bude výuka probíhat distanční formou. Děti dostanou na pondělí zadanou práci z matematiky a českého jazyka od vyučujících těchto předmětů, případně od třídních učitelů a budou pracovat doma.

Ze stejných důvodů nebude v pondělí v provozu ani školní jídelna, obědy budou všem strávníkům hromadně odhlášeny.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace, které Vám touto situací mohou vzniknout.

Ing. Dominika Ondrášková,

ředitelka školy

Jak dopadly volby?

Na přelomu ledna a února proběhly ve 4. – 9. ročníku volby do žákovského parlamentu.  Po lítém předvolebním boji byli v každé třídě 2. stupně zvoleni 2 – 3 parlamenťáci, ve 4. ročníku 2 – 3 pozorovatelé, kteří se v září stanou plnoprávnými členy parlamentu. Výsledky voleb nebyly v zákonné lhůtě zpochybněny a tady jsou výsledky. Všem, kteří byli zvoleni (a nebylo to jednoduché), gratulujeme a těšíme se na jejich práci. Budeme se scházet každý pátek 6. vyučovací hodinu. Poprvé už tento pátek 16. 2. Jdeme na to! Koordinátor ŽP Ivana Motýlová

Poetické setkání 2024

Školní kolo Poetického setkání 2024 proběhlo na svátek zamilovaných ve středu 14.února. Soutěžící recitátoři nás svým přednesem pohladili po duši a skvělá porota měla nelehký úkol při výběru postupujících. Paní herečka Eva Kodešová, pan Ing.arch. David Vokurka a paní ředitelka Dominika Ondrášková se nakonec přece jen shodli a společně ocenili tyto žáky a žákyně: (Pokračování textu…)