3. B Týdenní plán

  1. – 14. 4. 2023
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 82
Prac. sešit II. díl – do str. 10
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 46
Pracovní učebnice čítanka –
Kniha – O pejskovi a kočičce

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str. 11
Čtyřlístek II. –  do str. 11
Učebnice čtyřlístek – str. 49 – 46

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 61
Učebnice – str. 68

_________________________________________________________

Informace + Akce

V tomto týdnu probíhá testování třetích tříd na počítači (SCIO).

Písemné práce:

17. 4. Ma – (porovnávání trojciferných čísel, + a – pod sebou, příklady se závorkami, slovní úlohy a geometrie – body, přímky, úsečky, kolmost a rovnoběžnost)
18. 4. Čj – (slovní druhy, slovesné tvary, u podstatných jm. rody a životnost, číslo + diktát)
26. 4. Prv – Naše tělo – (orgány + funkce, popsat části těla a sedm a více kostí)

 

Každý den !!!!!!
 – trénovat vyjmenovaná slova B, L, M, P, S
číst 15 minut
trénovat +, – pod sebou trojciferné číslo

Víkend: opravy minutovek a diktátů: pokud je chyba ve vyjmen. slově (příbuzném) opravím takto lyžařský – lyže.