3. B Týdenní plán

  1. – 15. 6. 2023
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – do str. 109
Prac. sešit II. díl – do str. 31
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 57
Pracovní učebnice čítanka – 84, 85 + 86, 87
Kniha – Hloupežníci

Počítač – „Umíme česky“ (vyjm. sl. + určení pádu)

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit II. – do str. 15
Čtyřlístek II.– do str. 38
Učebnice čtyřlístek – do str. 80

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 51
Učebnice – str. 56, 57
_________________________________________________________

Informace + Akce

Písemné práce:
   12. 6. v pondělí – Čj – diktát, doplňování y a í, ZSD (základní skladební dvojce), mluvnické kategorie u sloves a podstatných jmen, větné vzorce, sloh.

   14. 6. ve středu – M – písemné +,-, písemné násobení, závorkové příklady, slovní úlohy.

   15. 6. ve čtvrtek (Prv – Rostliny – společné znaky, rozdělení, části)

 

Fotky – do čtvrtka 15. 6. donést peníze (společná 50,- Kč, skupinka 30,-Kč)

    13. 6. Patronáty – vycházka do Chuchelského háje – Sledování hmyzu. Sportovní oblečení a obuv, s sebou do baťůžku pláštěnku, svačinu.

     19. 6. Výlet – Koněpruské jeskyně – vybíráme 350,- Kč (bus + vstupné). Prosím odhlásit obědy! Návrat okolo 14- té hodiny. S sebou do baťůžku velkou svačinu, pláštěnku, kapesné.

     21. 6.  Bojovka pro rodiče s dětmi – od 16, 30 hodin

 

Každý den !!!!!!
 – trénovat pádové otázky u podstatných jmen a osobu u sloves
číst 15 minut

Víkend:
opravy matematických minutovek a diktátů –
pokud je chyba ve vyjmenovaném slově (příbuzném) opravím takto: lyžařský – lyže.