3. B Týdenní plán

  1. – 25. 11. 2022
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 44 – 49
Prac. sešit – str. 31/2,3 , 32, 33
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 10
Pracovní učebnice čítanka – str. 36 -39
Kniha – Letadélko Káně
Červené karty procvičovací č.

_______________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. –  str. 16
Čtyřlístek I. –  do str. 31
Učebnice čtyřlístek –  do str. 33

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 19
Učebnice –  str. 15

_________________________________________________________

Informace + Akce

 Příští týden začínáme s GEOMETRIÍ – pomůcky: tužky č. 3, 4 ořezané, pravítko trojúhelník a
rovné do 20 cm, guma

V úterý 29. 11. – test z Prv – práce s mapou, povrch

Vybíráme:
500,- Kč – výlet do muzea čokolády – Tábor
150,- ZOO Praha

Každý den !!!!!!
číst 15 minut
trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89