3. B Týdenní plán

  1. – 23. 12. 2022
    (orientační)

Český jazyk
Učebnice – str. 38 – 42
Prac. sešit – str.
Hravá vyjmenovaná slova – do str. 18
Pracovní učebnice čítanka – str.
Kniha –
Červené karty procvičovací č.

_________________________________________________________

Matematika
Pracovní sešit I. –  str. 16
Čtyřlístek I. –  do str. 48 – 50
Učebnice čtyřlístek –  do str. 92 – 95

________________________________________________________

Prv
Pracovní sešit – str. 32
Učebnice –  str. 22, 23

_________________________________________________________

Informace + Akce

19. 12. – vánoční dílny ve třídách

20. 12. – ‚
od 16, 00 h.vánoční vyrábění s rodiči
od 17, 00 h. – rozsvícení vánočního stromu před školou
– výstava výrobků dětí z vánočních dílen
– vánoční kavárna

21. 12. – třídní vánoční besídka – Dárky + cukroví


22. 12 –
zdobení stromků pro zvířátka (teplé oblečení a připravené                       zvířecí dobroty)

23. 12. – VOLNO

 

 Na GEOMETRIIpomůcky: tužky č. 3, 4 ořezané, pravítko trojúhelník a
rovné do 20 cm, guma

Každý den !!!!!!

Opravy diktátu: pokud je chyba ve vyjmenovaném slově (příbuzném) opravím takto (lyžařský – lyže)

Trénovat vyjmenovaná slova B + L
číst 15 minut
trénovat +, – do 100 zpaměti, nebo rychlé psaní výsledku, bez opakování příkladu
– trénovat násobky zpaměti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 89