Výsledky místního kola Dějepisné olympiády

Letošní ročník Dějepisné olympiády byl zaměřený na téma moderních dějin: Rozdělený svět a Československo v něm 1945 – 1992. Své znalosti a dovednosti si přišlo otestovat do školní jídelny 24 žáků z osmých a devátých ročníků. Velmi potěšitelný je fakt, že v náročném testu celkem 16 žáků se stalo úspěšnými řešiteli soutěže. Všichni si zaslouží velkou pochvalu! Ve školním kole zvítězil Matěj Zima z 9. B se ziskem 55 bodů (z celkových 60), před Filipem Neumannem z 9. A (51 bodů) a Jakubem Ripplem z 8. A (49 bodů). Všichni tři postupují do obvodního kola soutěže, které se uskuteční 17. ledna 2023 v DDM Praha 5. Gratulujeme.

Tomáš Hromádka