4.B – týdenní plán 13.11 – 17.11.

14. 11. třídní schůzky

17. 11. – státní svátek, volno

Čj – skloňování podle vzorů rodu středního, pravopis, slovní druhy

PS do str. 29, učebnice do str. 52.

– římská čísla, zlomky a zlomková část, slovní úlohy s rovnicí, opakování aritmetických operací, zaokrouhlování, oprava s rozborem čtvrtletní písemné práce.

PS Čtyřlístek do str. 30, Hejný PS do str. 27

– ekosystém les, lesní patra

Vl – Velkomoravská říše, povrch ČR