Týdenní plán 4.A od 13. 11. – 17. 11. 2017

Plán od 13. 11. – 17. 11. 2017

 

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 50

Pracovní sešit str. 28

        Vzory podstatných jmen rodu středního

Čítanka –  do str. 50

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 29, učebnice do  str. 36

Zlomky, dělení jednomístným číslem, celá čísla

PS Čtyřlístek do str. 28

Geometrie – Čtyřlístek do str. 51

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 17 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 11

Učebnice do str. 19 Kraje ČR ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 11

 

Učebnice do str. 26 ( zelený sešit )

PS str.  12

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3, kružítko

 

 

17. 11. Státní svátek – volno