4.B týdenní plán 15.1. – 19.1. 2018

Po napsání pololetních prací naplno pokračujeme ve vzdělávacím procesu. Rozdali jsme si PS 2.díl z čj,m. 1.díly máme hotové.

Čj – vzory pods. jm. rodu mužského, slovní druhy, druhy vět- slovesný způsob. PS DO STR. 7, učebnice do str. 91.

Děti začnou nosit PS SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM!

– pís. násobení víceciferným činitelem, pamětné počítání, slovní úlohy a rovnice.Zlomky, převody jednotek. PS Hejný do str. 8, Čtyřlístek do 5.

Př – příroda v zimě, neživá příroda a její součásti

Vl  – Přemysl Otakar I., II.,Václav I.,II.,III. Mapa, vyhledávání v mapě