Týdenní plán 4. A od 22. 1. – 26. 1. 2018

Plán od 22. 1. – 28. 1. 2018

PŘEDMĚT UČIVO
Český jazyk ČJ – učebnice str. 83(vzory  rodu mužského)

Pracovní sešit do str. 48

       

Čítanka

 

Matematika

 

 

PS Hejný do str. 40, učebnice do  str. 48

 

PS Čtyřlístek do str. 60

Geometrie – Čtyřlístek do str. 55

 

Vlastivěda

 

 

Přírodověda

 Učebnice str. 31 ( historie  – červená učebnice )

PS do str. 17

Učebnice do str. 33 Povrch, vodstvo ) Zeměpis – modrý sešit

PS str. 18

 

Učebnice do str. 35 ( zelený sešit )

PS str.  19

 

 Domácí úkoly

 

 

 

 

 

 

Akce, informace

 

 

Každý pátek budeme mít geometrii. Děti musí mít pravítko. trojúhelník s ryskou, ořezanou tužku č. 3,

 

 

Přinést 400 Kč do třídního fondu.

 

V pondělí nebude Tv, místo toho bude Čj a Vlastivěda.

 

16. 1. Beseda v knihovně –  sci-fi a fantasy literatura ( Děti si můžou vyměnit knížky. Průkazku s sebou )

 

25. 1. a 31.1 Bruslení Černošice ( s sebou brusle, helmu, teplé oblečení, svačinu, peníze na vlak, drobné kapesné. Kdo nemá brusle může si je půjčit za 50 Kč, helmu za 20 Kč. Broušení bruslí – nové 100Kč, starší za 50 Kč )

 

Do 30. 1. – vybrat básničku na poetické setkání

 

2. 2. Pololetní prázdniny

 

5.2. – 9.2. Jarní prázdniny

 

22. 2. Poetické setkání

 

27. 3. Jarmark

 

28. 5. – 1. 6. Škola v přírodě