4.B týdenní plán 5. 3. – 10. 3. 2018

5. 3. odevzdat „Čtenářský deník“

6. 3. „Velikonoce aneb jaro vítej“ – kulturně-vzdělávací pořad pro děti, koná se ve škole, akci hradí škola

14. 3. výlet – zámek Loučeň

Školní projekt „Osmičky“ – naše třída bude zpracovávat téma „Karel IV. a 8 v jeho životě“, konkrétně: osobní život a založení Nového města.

Projekt – jeho zpracování všemi žáky školy – je a bude k vidění ve vestibulu školy/naproti ředitelně

Čj – Slovesa a slovesný způsob, zejména podmiňovací!!!

– podmět a přísudek, podmětná a přísudková část věty

– shoda přísudku s podmětem – NUTNÉ nosit pracovní sešit

– geo: trojúhelníky, osová souměrnost, obvod a povrch

– převody jednotek, početní operace +,-,x,: pamětně i písemně, slovní úlohy se správným vyjádřením rovnice, zlomky

Vl – třídní projekce – povrch a vodstvo ČR – do 13. 3. – děti se rozdělily do skupinek po 4 a vylosovaly si daný okruh, učí se spolupracovat a komunikovat. Děti vědí, jak má práce vypadat, jaké informace mají zjistit a prezentovat. Test – Lucemburkové

 

– ekosystém louka

– praktická ukázka nerostů, zábavná cvičení