4.B týdenní plán do 11. 5. 2018

Čj – shoda přísudku s podmětem, pravopis, věta jednoduchá a souvětí – opakování a procvičování učiva. PS do str. 41

– písemné +, -, x, :. Dělitelnost čísel: 2, 3, 4, 5, 6, 10. procvičování zlomků… PS Čtyřlístek – celý, geometrie

– živočichové v okolí lidských obydlí

Vl – Husitství, Jan Hus

Odevzdat, prosím: KOPIE kartičky pojištěnce, 

Posudek o zdravotní způsobilosti