4.B týdenní plán od 9.10. – 13. 10. 2017

Čj – PS do str. 19, učebnice do str. 33

– opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie

M – PS Hejný do str. 20, učebnice do str. 30

– geometrie viz. opakování ve školním sešitě

Vl – dějepis – PS do str. 9, příchod Slovanů

– zeměpis – PS do str. 7, učebnice do str. 12

11. 10. výlet – Koněpruské jeskyně – s sebou: teplé pohodlné oblečení, svačina, pití, drobné kapesné dle Vašeho uvážení