7 pytlů víček pro Jakuba

Včera v podvečerních hodinách si rodiče Jakuba odvezli sedm obrovských pytlů plných víček, které jste pro Jakuba nasbírali za poslední tři měsíce. Víčka rodiče Jakuba promění v peníze, za které budou pro Jakuba zakoupeny hodiny hipoterapie, která blahodárně působí na jeho organismus.

Více o Jakubovi: https://zschuchle.cz/sbirame-vicka-pro-jakuba/