„Družina má talent aneb talentmánie“

Na konci ledna školní družina pořádala talentovou soutěž s názvem „Družina má talent aneb talentmánie“. Účastníci  soutěže  se  na  plánovanou  akci 14 dní  poctivě  připravovali, aby  všem  zúčastněným  mohli předvést, jaký talent v nich dřímá. Do soutěže se  přihlásilo celkem 48 dětí. Viděli jsme zpěv jednotlivců i skupin, hry na  hudební  nástroje, taneční  vystoupení, kouzla, aerobic, vtipy, kouzelnou  kuchařku aj. A bylo se vskutku na co dívat! Všechny děti  měly trochu trému, ale  nakonec své  vystoupení  zvládly na výbornou s obrovským potleskem od dětských diváků a proto si vysloužily sladké odměny.