Koumák

Kroužek Koumák – „Náš svět“

probíhá každé pondělí od 14,00 hodin do 15,30 hodin ve třídě paní učitelky Ivy Suchomelové 5.B

Fotografie1558

Zkoumání PH potravin.

Fotografie1557

Co nám ukázaly papírky?

Fotografie1556

Výsledky našeho zkoumání.

 

 

 

 

 

 

Pokusy s černou fixou.