Matematická olympiáda 2017 – 2018

Na naší škole, jako již tradičně, proběhla na 1. stupni  matematická  olympiáda. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – první kategorií byly 2. a 3. třídy, druhou žáci 4. a 5. tříd. Úlohy se opíraly  o zkušenosti a logické uvažování samotných žáků.

S výsledky jsme byli více než spokojeni a máme z nich velikou radost. Žáci naší školy obecně podávají nadprůměrné výkony, umějí samostatně uvažovat a vytvářet nové konstrukty. S podrobnými výsledky Vašich dětí Vás seznámí třídní učitelé.

Všem účastníkům olympiády gratulujeme a děkujeme za účast. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo v tělocvičně naší školy. Vyhlášeni byli nejlepší olympionici po ročnících, tedy 1. až 3. místo druhých, třetích, čtvrtých a pátých tříd. Odměna byla sladká. Malou ochutnávku můžeme nabídnout z několika fotografií pod textem.

Novou zkušeností i zážitkem pro vítěze druhé kategorie bude „Matematické putování“. Zajímavá matematická soutěž pořádaná Univerzitou Karlovou v Praze, do které jsme se směle přihlásili.

Bc. Jana Miškovská