Připomínáme: 6. dubna je další kolo sběrové soutěže

Další kolo sběrové soutěže (sbíráme papír, víčka od PET lahví, hliníkové obaly) se koná 6. dubna 2018.

Na kartičku napište jméno žáka, třídu, hmotnost sběru, druh sběru. Kartičku s údaji odevzdejte paní učitelce Lence Kočišové v den svozu. Sběr odevzdávejte před ZŠ mezi 7.15 – 8.00 hod. v den svozu.