Nabídka dalších kroužků

Německý jazyk  pro 3. -5. roč. pod vedením paní učitelky Kateřiny Nedomové (úterý a středa 13.20 – 14.05)

Výuka hry na kytaru pod vedením paní učitelky Dany Martin

Kroužek baletu a dramatický kroužek pod vedením paní vychovatelky Hedviky Žemličkové bude otevřen podle počtu zájemců (pondělí nebo čtvrtek  15.00 – 16.00)

Sportovní kroužek pro 1 – 2. roč. pod vedením Matyáše Vernera ( čtvrtek 14.00 – 15.00)

Školní časopis Hlásná trouba pod vedením pana učitele Tomáše Hromádky.