Od příštího školního roku můžete navštěvovat kroužek street dance ve školní tělocvičně!

Taneční studio Fantasy DC pořádá nábor do kurzů street dance a break dance pro děti 6 – 11let.

Lekce se budou konat v tělocvičně ZŠ pod vedením zkušených, profesionálních lektorů FDC.

STREET DANCE   úterý od 16.00 – 17.00hod

BREAK DANCE   čtvrtek od 16.30 – 17.30hod

První lekce se uskuteční v týdnu od 16.9.2019!

Lekci si můžete zdarma vyzkoušet a pak se rozhodnout zda do kurzu nastoupíte?

Vyzvedáváme  děti  z družiny! Po lekci jsou pak předáni rodičům.

Přihlášky a veškeré informace najdete na www.fantasydc.cz/kurzy .

Kontakt paní Eva Filipová tel. 732 574 241 mail:

Těšíme se na všechny děti J