Plakáty Velké a Malé Chuchle_5A

Celý říjen a listopad páťáci pracovali na projektu: Plakáty Velké a Malé Chuchle. Obě Chuchle jsme důkladně prozkoumali a měli jsme besedu s kronikářem. Výsledky naší práce brzy uvidíte na několika místech v obci v zelených informačních tabulích.

Postřehy autorů:

Jirka Humhal: Na plakátu jsme pracovali všichni, občas jsme se pohádali, kam máme třeba dát vápenku, ale nakonec jsme se shodli. Bylo to fajn.

Lukáš Svoboda: Maloval jsem kostel sv. Jana Nepomuckého. Tadeáš dělal okna. Kostel jsem předělával 6x. Při prezentaci jsme měli trému, ale zvládli jsme to. Většinou jsme se nehádali.

Klárka Smolová: Práce mne bavila, myslím si, že se nám všechny plakáty povedly. Získali jsme hodně informací. Líbilo se mi, že jsme si všichni pomáhali. Nelíbilo se mi, že jsme se hádali o tom, co kdo bude říkat na prezentaci.

Ema Bukovianská: Když jsme měli hotovo, tak jsme některým třídám ukázali naši prezentaci. Myslím, že se nám to hodně povedlo.

Poster_04 Poster_03 Poster_02 Poster_01Poster_05