plán práce do 26. 5. 2017

Čj – pracovní sešit do str. 40, tzn. vypracován celý, dále budeme pracovat na okopírovaných pracovních listech, ve školním sešitě.

Připravujeme se na závěrečné písemné práce: vyjmenovaná slova, podmět s přísudkem, určování mluvnických kategorií – pád, číslo, rod u podst. jmen a osoba, číslo, čas u sloves, skloňování a časování ohebných slovních druhů, změna času u sloves. Zejména upozorňuji na určování slovních druhů.

Čtení – pracovní sešit do str. 30, učebnice mají děti ve škole, pracovní sešit nosíme do školy každý den

Matematika – pracovní sešit do str.48, tzn. vypracovaný celý, Čtyřlístek geometrie – nutné kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko, tužka č.3. Dále budeme pracovat na pracovních listech a ve školním sešitě.

Ve školním sešitě bude také procvičování učiva na závěrečnou písemnou práci.

Prvouka – opakovací test Pravěk – děti měly za úkol si o víkendu pravěk zopakovat z učebnice. V případě neúspěchu si mohou test opravit. Učivo ze života rostlin.

TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH PÍSEMNÝCH PRACÍ UPŘESNÍM.

Konzultační hodiny čtvrtek 25. 5. 14:00 – 18:00 – V případě zájmu si, prosím, objednejte termín. Děkuji za pochopení.

Plánované akce – 12. 6. FOCENÍ

7. – 8. 6. výlet kemp OSTROV Zadní Třebáň