Předběžná informace o kroužcích ve školním roce 2017/2018

Nabídka kroužků zůstane zachována v podobné struktuře jako v loňském roce, termíny a další informace budeme upřesňovat do prvních třídních schůzek (12. 9. 2017).

Nová bude nabídka florbalového kroužku (úterý), kroužku Děti na startu (ve spolupráci s Aerobic teamem Praha pod vedením Veroniky Buriš) a fotbalového kroužku.