Prima den v čistírně odpadních vod

V pátek 7. 2. jsme se vydali s  9. třídou na prohlídku Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči. Dozvěděli jsme se, jak probíhal proces čištění, a prohlédli jsme si překrásné prostory staré čističky, která patří mezi nejkrásnější industriální památky Evropy. Pohybovali jsme se v  podzemí, viděli jsme stroje, které se používaly při čištění vody od počátku 20. století a které jsou dodnes funkční. Svezli jsme se i na prámu.

Užili jsme si nejen vlastní prohlídku čističky, ale i cestu do Bubenče. Prošli  jsme nádherně revitalizovanou Stromovkou, ukázali jsme si Planetárium, budovu Maroldova panoramatu, budovu Knihovny Národního muzea a opravovanou Šlechtovu restauraci. Viděli jsme i novou čističku odpadních vod pro Prahu, která stojí  na Císařském ostrově. Byl to prima den, třebaže jsme ho strávili v čističce.

L. Kočišová