Šablony Chuchle II

Od 1.9.2019 do 31.8.2021 je naše instituce realizátorem projektu „Šablony Chuchle II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0013939,  který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit. Celková výše podpory činí 1.159.702,- Kč. Realizace projektu Šablony Chuchle II je prodloužena do února 2022.