Šablony Chuchle III

Od 1.9.2021 – 30.6.2023 je naše instituce realizátorem projektu Šablony Chuchle III s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0021500, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt si klade za cíl zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím personální podpory a realizace extrakurikulárních a rozvojových aktivit.  Celková výše podpory činí 749.974,- Kč.